работилница БЪДЪМБА BADAMBA workshop
Костюми: Второ Българско царство Първо Българско царство Древен Рим Траки Разни       Аксесоари: Щитове Бродерия Накити Колани
Щитовете са изработени от колеги-възстановчици. Моята работа по тях се заключава в проучванията, подбора и рисуването на украсата.
  1. Щит от периода на Второто българско царство (XII-XIVв.). Стенописи, представящи войни с нарисуван върху щитовете лъв, са намерени в крепостите Трапезица и Червен, XIIIв. Конкретно този лъв е съобразен и с изображенията по други находки - монета на цар Иван Шишман, 1371 - 1393г.; накрайник на колан от XIVв.; медалион от Джулюница, XIII-XIVв.

  2. Балкански щитове XII-XIVв. Декорацията е по мотиви от сръбски стенописи с изображения на войни. Капковидният щит е най-разпространеният вид щит в цяла Европа след XIв. и се използва както от конници, така и от пехотинци. Триъгълният щит е негова късна разновидност.

  3. Руски щит от средата на XIIIв. Източник: каменен църковен релеф от Новгород.

  4. Западноевропейски щит с герба на Латинската империя (1204 — 1261г.)

  5. Западноевропейска ръчна павиза (XIV-XVIв.) с фамилният герб на Янош Хуниади

  6. Викингски щит. Източник на рисуваният орнамент е каменен релеф от Готланд, VII-IXв.

  7. A - Щит за гладиатор тип мирмилон. Подобен по форма и изработка на легионерските скутуми, но по-малък и с различна украса.
    B - Щит за гладиатор тип трак. По информацията от римски мозайки I-IIIв.

Царска стража ВПЦ
1
Балкански ВПЦ
2A
Балкански ВПЦ
2B
Балкански ВПЦ
2C
Руски щит
3
Латинска империя
4
Павиза 15в
5
Викингски щит
6
Гладиаторски:мирмилон
7A
Гладиаторски:трак
7B