Манастир Хора, църква "Христос Спасител" (в момента музей Кахрие)

План на църквата, с отбелязано местоположението на гробниците
(източник - сайта на Колумбийския университет) :
план на църквата

Логотет Теодор Метохит поднася модел на храма на Христос - мозайка
Теодор Метохит
севастократор Исак Комнин и монахиня Мелания молят Христос и Богородица за застъпничество - мозайка
Исак Комнин
Мария Палеологина
Гробница С - семеен портрет - фреска.
Според Мария Парани първата жена е монахиня, но аз лично не съм съгласна - очевидно през този период монахините се забраждат в черно.
гробница С - общ план
Гробница D - великият конетабъл Михаил Tornikes (Торникий ?) и жена му - фреска. Снимано е само по-ясното изображение, това на съпругата.
В дълбочината на нишата частично са се запазили мозаечни портрети на монах Макарий и монахиня Евгения.
Според В. Н. Лазарев, История византийской живописи, са изобразени едни и същи хора в различен етап от живота им. Ако е така, избора на различни техники на изпълнение на портретите е изключително странен.
ктиторка отблизо
ктиторка
монах
монахиня
Гробница Е - частично запазен семеен портрет; в нишата - монахиня Афанасия.
И двете изображения са фрески.
гробница Е
монахиня Афанасия
Гробница F - частично запазени портрети на мъж, жена и дете - фреска.
Гробница F - общ план
гробница F - детайл
Google+