Проведени до момента

21.09.2022, Шумен

Публична защита на дисертационен труд "Облеклото през Второто българско царство"

Заключителна част от процедура за придобиване на научна степен "доктор" в докторска програма Археология (Средновековна българска археология) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки. на ШУ "Епископ Константин Преславски".

Автореферат, рецензии и становища


10.09.2019, Силистра

"Възстановки на облекла от Силистренската късноантична гробница"

Доклад, включен в програмата на международната конференция "Shifting Powers: political, urban and demographic changes in Late Antique Balkans"
Представих визуална възстановка на костюма на господаря и физическа възстановка на облеклото на господарката на гробницата и нейните прислужнички, базирани на оригинални находки на дрехи.


04.06.2019, Ниш

"The insignia of the Bulgarian Tsar Konstantin Tikh (1257-1277). Analysis and Typology"

Доклад, включен в програмата на международен симпозиум "Ниш и Византија XVIII - 800 година аутокефалности Српске цркве (1219-2019): црква, политика и уметност у Византији и суседним земљама" - www.nisandbyzantium.org.rs
Промените в начина на представяне на цар Константин Тих, в зависимост от превратностите в управлението му. Групиране на инсигниите му по степен на важност и достоверност.


26 - 28.10.2018 г., Велико Търново

Доклад "Облеклото на духовните лица през Второто Българско царство в светлината на запазените портрети"

Изнесен на международната конференция "Владетел, държава и църква в Средновековните Балкани", в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов; организатори Исторически факултет и Център за медиевистични изследвания към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Разгледах облеклото на монасите, монахините, свещениците, епископите и патриарсите – както общите тенденции за православния свят, така и някои български особености.

Повече за събитието
Програма на конфенцията


28.09.2018, Сливен

Презентация "Текстилът през средновековието"

Част от Европейска нощ на учените 2018. Локацията за град Сливен бе Националният музей на текстилната индустрия, който в партньорство с Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи и Антична и средновековна крепост "Туида" представи няколко различни проекта. В рамките на своята презентация разгледах кои суровини са се ползвали, как са се обработвали, разпространявали и какви тъкани са се е произвеждали от тях през средновековието; до кои е имал достъп древният българин и доколко е можел да си ги позволи. За завършек на програмата послужи дефиле на средновековни костюми.

Повече за събитието
Снимки


07.03.2018, Благоевград

Семинар "Средновековно облекло и въоръжение"

По покана на Факултет по изкуствата и Студентски клуб "Проф. Иван Дуйчев" към ЮЗУ "Неофит Рилски". Семинарът беше изнесен пред студенти и преподаватели от специалности "Културология", "История" и "Мода", но освен сред академичната общност предизвика интерес и сред граждани на Благоевград. Заедно с Жасмин Първанов описахме тенденциите в облеклото и въоръжението и промените от Първото към Второто българско царство. Акцентирахме върху изворите, на които се базира работата ни, както и върху методите на експерименталната археология.

Репортаж от събитието
Снимки


26. – 27.10.2017, Русе

Международна научна конференция "Наследството на показ"

Диспут с учени и музейни работници относно историческите възстановки, техните цели, формат и особености. Българските исторически фестивали вече са обект на научни изследвания и в програмата на конференцията бяха включени няколко доклада с такива теми, както и идеи и конкретни проекти за популяризиране и онагледяване на културното ни наследство. Аз от своя страна представих своите проучвания и методи на работа.


11.05.2017, София

"Лаборатория по експериментална история"

Като част от магистърската програма "Българско средновековие: държава, общество, култура" изнесох презентация пред магистрите по история от Софийски университет. Темата, разбира се, беше облеклото през XIII – XIVв. Предвид специализираната аудитория посветих повече внимание на източниците и доказателствения материал, върху който се базират изводите ми.

Запис на част от лекцията


15.03.2017, Ловеч

Презентация на книгата "Възстановки на средновековното българско облекло (XIII – XIVв.)"

По покана на Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" и на РК "Васил Левски" при НД "Традиция" книгата ми беше официално представена и в град Ловеч. Презентацията бе съпроводена от малка изложба с костюми и украси за глава.


30.11.2016, София

"Средновековни вечери" в Софийски университет

Презентация на тема развитието в облеклото и въоръжението от Първо към Второ българско царство, проведена съвместно със Сдружение "Авитохол". Мултимедията със снимки на находки и източници бе допълнена от живо представяне - чаровните студенти и докторанти от Исторически факултет на Университета облякоха и демонстрираха 21 различни костюма, изпълнени по методите на експерименталната археология и представящи различни социални прослойки от двата периода. Организатори на събитието бяха Факултетен студентски съвет и Археологически клуб към университета.

Снимки


16.07.2016, Варна

Премиера на книгата "Възстановки на средновековното българско облекло (XIII – XIVв.)" в Археологически музей Варна.

Книгата беше официално представена от моята добра приятелка - писателката Милена Белчева и от рецензента ми – д-р Иван Чокоев, завеждащ Лаборатория за консервация и реставрация на РИМ Велико Търново. Допълнително бяха показани информационни табла и материални възстановки под формата на изложба, а колегите ми от Сдружение "Авитохол" осигуриха почетна стража на залата.

Репортаж от събитието


25.06.2016, Стара Загора

"Как се събира материал за историческо проучване"

Предпремиерна презентация на книгата "Възстановки на средновековното българско облекло (XIII – XIVв.)" в рамките на фестивала "Таласъмия". Слушателите научиха какво съдържа изданието, колко и какви специалисти за замесени в оформлението му на какво се базират изводите на автора.


12.06.2016, Варна

"Военния костюм на Второто Царство"

Презентация към спектакъла "Българската армия - от Аспарух до наши дни, издание 2016" на Сдружение "Авитохол". Войнишката екипировка от XII – XIV в. в сравнение цивилната, както и с тази от останалите периоди на българската история.


19.03.2016, Варна

"Войската българска – от Аспарух до наши дни"

Проект на Сдружение Авитохол, реализиран съвместно с ОУ "Ангел Кънчев" и СОУ "Найден Геров". Идеята на проекта е да запознае нагледно възпитаниците на варненските училища с воинските традиции, бит и култура на българите през различните етапи от историята ни. За реализирането на модул "Второ българско царство", организаторите се довериха на мен и на знанията ми за периода XII-XIVв.
Заедно с учениците разгледахме различните защитни и нападателни елементи от бойната екипировка на българите, пробвахме теглото, обсъдихме удобството им и начините им на употреба. Сравнихме военните и цивилните дрехи, както и различните видове войска през периода.


2-3.02.2016, Варна

"Зимна ваканция в музея"

Беседа, включена в програмата на Учебния музей към РАМ Варна. По достъпен и увлекателен начин най-малките посетители на експозицията се запознаха с бита и начина на живот на средновековните ни предшественици. Представянето се извърши с помощта на Сдружение "Авитохол". Програмата бе съобразена с възрастта на децата (8-13 години).


30.01.2016, Стара Загора

"Българските средновековни дрехи"

Интерактивна лекция-дискусия, включена в програмата на фестивала "Зимна Таласъмия" Новото спрямо лекцията от 2014та година беше нагледното представяне на етапите от обличането и различните части от дрехите.


20.06.2015, Стара Загора

"Светлите накити на тъмните векове"

Беседа, включена в програмата на фестивала "Таласъмия" Бижутата и други украси за глава и тяло в средновековна България – модели, принципи, технологии.


04.06.2015, Ниш

"The Head Adornment in Three Female Ktitor Portraits from Dolna Kamenitza"

Доклад, включен в програмата на международен симпозиум "Ниш и Византия XIV - Градове и граждани във византийския свят" - www.nisandbyzantium.org.rs
Портретите на деспотицата, болярката и болярската дъщеря от Долна Каменица в контекста на българските, сръбски и византийски средновековни портрети.


15.06.2014, Варна

"Военния костюм на Второто Царство"

Презентация към спектакъла "Българската армия - от Аспарух до наши дни". Войнишката екипировка от XII – XIV в. в сравнение с тази от предишните периоди на българската история.


13.04.2014, Преслав

"Богатите и бедните през Второто царство"

Презентация при откриването на изложбата "Въоръжение и снаряжение през Средновековието" в Археологически музей "Велики Преслав". Задълбочаването на разликите в облеклото на различните социални слоеве и възникването на специализирана военна екипировка през XII – XIV в.


18.01.2014, Стара Загора

"Българските средновековни дрехи"

Лекция, включена в програмата на зимно издание на фестивала "Таласъмия". Общоразяснителна беседа за тенденциите в облеклото на Второто Българско царство - модели, материали и модни влияния.


26.10.2013, Плиска

Лекция по време на събора "Корени български"
Развитието на технологиите през Второто българско царство, които позволяват разпространението на по-луксозни и същевременно по-достъпни материали за изработка на облекло.


27.10.2012, Плиска

Беседи по време на събора "Корени български"
Първо представяне на живия музей. Разяснителни беседи за различните реплики и първоизточниците им.


10.02.2011, 24.03.2011, Варна

Живи уроци в НУ "Васил Левски" и СОУ "Любен Каравелов"
Разликата между средновековното и съвременното облекло. Характерни особености на българските средновековни дрехи. Външен вид при различните социални прослойки.


Лекции, беседи, живи уроци за българският бит през XIII-XIV в.

В зависимост от условията могат да се представят на открито, на закрито, с лаптоп и проектор или с нагледни материали.
Съдържанието на презентацията се съобразява със средната възраст и интересите на аудиторията.

Софийски университет Презентация на книгата ми Жив урок с Авитохол 2016 Мездра 2017 Корени български 2013 Жив урок в училище 2011 Жив урок в училище 2011 Музей Преслав 2014 Българската армия 2014

Google+