Средновековен некропол при крепостта Калиакра - XIII-XIV в.

Разкритият инвентар не e особено богат, въпреки че част от бижутата са златни и сребърни. Останките от плат са незначителни, основно в областта на главата, а копчетата не са в достатъчни количества, за да служат за отправна точка на реконструкция. В част от гробовете са намерени копчета с различни видове и размери, което вероятно означава, че покойниците са били облечени в повече от една дреха.
Голяма е бройката на намерените обеци, повечето от които обикновени халки. Буди любопитство асиметричното им подреждане от двете страни на главата - множество от погребаните са носели само по една обеца, но са намирани също и по три, от различен материал, с различна големина и украса. Дори да са по една при всяко ухо, почти не се срещат чифтове. В три гроба са намерени по шест обеци, а в два - по четири. За съжаление не са ми известни сигурни данни, които да посочват как са носени - дали ушите са били пробивани на повече от едно места, или носещата роля се играе от кърпата за глава. Третият вариант е да са окачани на панделка, опасваща челото, аналог на което има при руски находки.
В четиринадесет случая около главите на погребани жени са намерени пластинки от украшения. Всички те имат малки дупчици за пришиване върху плат, а към някои от тях е намерена и прилепнала тъкан - памучна и сърмена. Най-простото обяснение на подреждането им е, че са зашити за лента, завързвана на тила, още повече, че в друго погребение от този некропол е намерена и игла за коса.

женски погребения - прочелници женски погребения - единични пластинки женски погребения - разнообразни женски погребения - сърмена тъкан женски погребения - разнообразни реконструкция на прочелник - Гери с Баян

При таза на един от починалите мъже са открити три медни токи с малка разлика в размера. За съжаление няма никакви други останки от колана, който са закопчавали. Само в още един гроб е намерена тока, а в друг - костена закопчалка, следователно като цяло или дрехите не са се пристягали в кръста, или опасването е било изцяло от нетрайни материали.

мъжки погребения
Google+