ДАННИ ОТ НЕКРОПОЛА ПРИ СЕЛО НЕГОВАНОВЦИ, ВИДИНСКО, ВТОРА ПОЛОВИНА НА XIV ВЕК

схеми на находки Селянин и селянка
Разкрити са 86 погребения, в двадесет от които са намерени останки от текстил. В три от случаите става дума за сърма, а в останалите - за бяла литотъкана памучна тъкан. Това е необичайно, защото не е известно памукът да е бил масово използван в България преди XV в. Откритите женски бижута са най-вече обеци, често пъти носени само по една. Групирането на някои копчета и разположението на сърмените гайтани в две от погребенията предполагат наличието на две дрехи, но не може да се твърди със сигурност. Като цяло намереният инвентар е беден.

Първата илюстрация е по данни от гроб №9 (мъжът) и гроб №10 (жената). При жената сърмените конци са намерени накъдрени на челото, което може да означава че са били пришити към още нещо - шапка или забрадка. Двете обеци на ушите са с различен диаметър и различна украса. Около шията освен огърлица от стъклени мъниста е имало единадесет медни копчета. Трудно е да се приеме, че точно там са закопчавали нещо, затова представих и тях нанизани на гердан. Следи от колан не са намерени.
В гроб № 9 са открити: шестнадесет копчета, наредени гъсто на гърдите; три при китката на дясната ръка; пет отстрани при десния крак и още пет при хълбока. Тъй като последните са намерени разпръснати, не съм ги отбелязала на рисунката. Последното копче при крака указва, че дрехата е била дълга до над глезените. Пристягала се е с колан, украсен с желязна тока и апликации, чиито край се е спускал по хълбока.


Втората илюстрация е значително по-спекулативна. Къщата, която служи за фон, е инспирирана от описание и възстановка на средновековна градска къща в статията "Кварталното ядро около църква №3 в Калиакра през XIVв. - градоустройство, архитектура, бит", автор Мария Йосифова, Археология, 1996, №1.
В гроб №29 (младата жена) е открито късче от памучна тъкан, чиито първоначален цвят е бил бял - оттам приемам, че основната дреха е бяла. Ниско около врата са разположени дебели 0,5см сърмени гайтани с декоративно преплетени възли, като сърмата е изработена от кафеви памучни конци и медно фолио. Разположението им показва доста отворено деколте, затова допускам наличието на две дрехи, долната от които по-затворена. На ушите е имало чифт обици с диаметър 2см, а други две, различни по вид, са открити под черепа. Тъй като са по-масивни и намерени на разстояние от първите, приемам, че става дума за наушници. Вариантите за прикрепянето им са два - към някакъв вид забрадка, както е на илюстрацията, или директно към прическата. В погребение №44 (старицата) са намерени две копчета при китките, две заедно с парченца накъдрен памучен плат при врата и още пет на известно разстояние, гъсто на гърдите. Голямата разлика в размерите на въпросните копчета - между 0,5 и 1,3см диаметър, както и разстоянието при гърдите ме кара да мисля, че жената е била облечена в две дрехи, втората от които с ниско деколте по подобие на ктиторките в Карлуково и гражданката от църквата "Св. Четиридесет мъченици". Обецата е само една, намерена при дясното ухо. И двете жени са носели по един пръстен, представляващ халка с щитче. Всички намерени украшения - копчета, обеци, пръстени - са медни.
Шетащи жени
Google+