Некропол на църквата "Св. Четиридесет мъченици", Велико Търново

Според Веселина Инкова намереният погребален инвентар доказва, че в некропола на църквата "Св. Четиридесет мъченици" са погребвани преди всичко представители на феодалната аристокрация.
Затова тук описаните гробове се приемат за аристократически.

болярин с кожена дреха Гроб № 5

На илюстрацията цветовете на обикновените тъкани са измислени. Копчетата са с калаено покритие (т.е. цветът им трябва да е бял) и са с три различни размера. Най-големи са тези на горната дреха, по-малки са при ръкавите на долната и най-малко е копчето при врата. Сърмената везба е с мотив на малки листенца, ширината й при врата и китките е около 4 см, а нагоре по лактите – по-малка. Връхната дреха е кожена, като е възможно да е имала къси ръкави.

различни варианти на украса за глава Гроб № 28

На мястото на ушите са намерени златни двойноконусовидни обеци, на ръката – сребърен филигранен пръстен, а над китките – големи стъклени гривни. Не са открити останки от облеклото, затова може да се реконструира единствено украсата за глава. Въпросната украса е описана от И. Чокоев по следния начин:
"Върху и около женския череп от гроб № 28 бяха локализирани следи от раиран сърмен текстил (...) Бяха открити само ивиците, изтъкани от метализиран вътък. Той е бил заменян през определени интервали с неметализиран. От него обаче не са останали материални следи, а само празни участъци между сърмените ивици. Констатирани бяха и останки от кожа, позлатена сребърна лентичка и везба. Тяхното разположение показа, че те са елементи от сложносъставна украса за глава, състояща се от кожена шапка (подложка за премяната), везан воал, ефектна сърмена препаска от раиран плат и впечатляваща позлатена лентичка-диадема, поставяна в основата. След кожената, вероятно полусферична (облодънна) шапка-подложка, върху главата се е поставял воал, украсен с везба, а вероятно и с пайети. Воалът и шапката са се прикрепяли със сърмена препаска, а на самото чело над веждите и отчасти в някои и над препаската се е поставяла златната лентичка. Общото впечатление се е подсилвало от обемни златни обеци. Не може да се изключи напълно вариант, при който описаните детайли от украсата да са били закрепени последователно и неподвижно върху кожената основа (подложка) и да са представлявали едно цяло."
Раираната лента на челото е широка около 3 см без подгъва. Редуват се сърмени ивици с ширина 15 мм и такива от обикновен текстил с ширина 10 мм. Освен това по дължината й има леки вълнообразни извивки. Ширината на златната лентичка е 7-8 мм, а пайетата е от черупка на морско охлювче.

На реконструкцията украсата е представена във вид на отделни елементи, а не като едно цяло. За цветовете на оригиналните воал и шапка не може да се каже нищо, както и за бродираната и апликирана украса по воала, затова цветовете са условни, а украсата не е маркирана. Реконструкцията е експериментална и има следните различия с находките:
- шапката-основа е плъстена, а не кожена;
- сърмената лента е с ширина 40, а не 30 мм; райетата са с ширина 40 мм всяко; Сърмените части не са изцяло златни, както би трябвало.
- сребърната позлатена лентичка е заменена със сърмена, чиято ширина е двойно по-голяма от необходимата.
гроб 28 - приблизителна реконструкция
Google+