Ковачите и войниците от сцените "Разделяне на дрехите" и "Изковаване на гвоздеите"

Разделянето на дрехите Изковаването на гвоздеите

Голямо предимство на земенските стенописи е, че дават поне частична информация за долните дрехи.

1 - сцената с разделянето на дрехите, войникът отдясно. Ясно се виждат обувки и отделно черен чорап (според мен е чорап, а не навои, защото не се виждат линии). На обувката има напречни линии, които може би представляват каишки за закопчаване. Освен това войникът носи бели долни гащи, а под коляното му има лента, вероятно за пристягането им. Туниката отгоре е доста обикновена и съдейки по многото й гънки, в изправено състояние вероятно пада до прасците. Не се вижда колан, но явно има пристягане в кръста.
2 - войникът отляво. Черни чорапи или ботуши до средата на прасеца. За разлика от другите трима, на които се виждат краката, няма долно бельо. При подобно запрятане дори и най-късите гащи биха се подавали изпод туниката, но вместо това са нарисувани само голи крака. Самата туника е без украси, с къси ръкави.
3 - ковачът отдясно. Обикновена туника. Отново черни чорапи или ботуши, а отдолу бяло долно бельо. Връзки под коляното няма, въпреки че самото коляно се вижда. Около врата се забелязва нагъната кърпа на ивици, каквато има и при задните войници от сцената с разделянето на дрехите. "Надиплените бели кърпи на черни линии, които в Земен стоят на рамената при врата на фигурите, са също като тюрбана на Лонгин от "Разпятието" в Бояна. Ето защо ги оприличаваме на разхлабени тюрбани, отпуснати на рамената. Така тълкува споменатите в отговорите на папа Николай "ленени повезки" и Ив. Дуйчев, като проследява широкото им разпространение след Хв." (Екатерина Манова, "Видове средновековни облекла според стенописите XIII - XV в. в Югозападна България, ИЕИ, V, 1962)
Според Калин Йорданов от средновековно общество "Модус Вивенди", тези кърпи / тюрбани са източен заместител на западноевропейската подплатена шапка, която се носи от войниците под металната защита за глава.
4 - няма съществени разлики с този отляво, освен по-дългата туника и украсата на ръкавите.

Занаятчии (схема) Бельо (схема)
обличащ се войник войници по долни дрехи
Google+