‹—   Фотосесии    Photoshoots


Тракийски пелтаст / Thracian peltast

Фотосесия с експериментален тракийски костюм, проведена на 01.02.2015 / Photo session with experimental Thracian costume, shoot on 01.02.2015
Фотограф: Александър Минчев; позира Ивелин / Photographer: Alexander Minchev; model Ivelin

Костюмът е на лековъоръжен воин, според изображения по атически вази (вт. пол. VI - кр. Vв. пр.н.е.) и според писмени сведения. Спазени са характерните елементи, които са впечатлили древногръцките художници и автори: пъстрото наметало (зейра), надиплената туника, лисичата шапка, ботушите с дълги езици.
За реализацията му помогнаха Руменка Михайлова, Стефан Стефанов, Атанас Георгиев и Румяна Наумова. Повече за направата на елементите му – в секция Експериментална археология.

The suit is for lightly armed warrior, according to images on Attic vases (VI – Vc. BC) and written records. The specific elements that have impressed the ancient Greek artists and writers are fulfilled: multicoloured cloak (zeira), pleated tunic, fox hat, boots with long tongues.
Rumenka Mihaylova, Stefan Stefanov, Atanas Georgiev and Rumyana Naumova helped its realization. More about it – in Experimental archeology section.

Тракиец с копие
Тракиец с две копия
Тракиец с копие и меч
Тракиец в атака
Нащрек
Тракиец с два меча
Thracian warrior with sword
Thracian warrior
Тракиец на пост
Лисичата шапка
The fox hat
Thracian guardian
Пелтаст
Peltast
Peltast with two spears
Страж с две копия
Тракийско наметало - зейра
Страж в профил
Страж в три четвърти
Страж близък план
Thracian cloak - zeira
Тракиец с шлем
Thracian warrior with helmet


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+