‹—   Фотосесии    Photoshoots


Наложницата на хана / Кhan's mistress

Фотосесия с реплика на костюм от Волжка България, проведена на 26.02.2015 / Photo session with a replica of the costume of Volga Bulgaria, 26.02.2015
Фотографи: Любомир Пасков, Александър Минчев; позира Зори / Photographers: Lubomir Paskov, Alexander Minchev; posed Zornica

Източник на реконструкцията е рисунка на О.Р. Гасимова по материали от могилата при село Большие Тарханы (Больше-тарханский могильник), Татарстан.
Могилата е датирана кр. VII- нач. VIII в. и находките в нея се причисляват към културата на волжките българи. / The reconstruction is based on Gasimova`s picture of archaeological findings in Bolshe-Tarhan, Tatarstan. The cemetary is dated VII-VIII century and referred to Volga Bulgar`s culture.

Портрет
Наздравица
Зори се приготвя за наздравица
Наложницата на хана
Зори налива
Прабългарка с бяло було
В шатрата
Bulgarian lady at her tent
Bulgarian lady resting
Bulgarian lady resting
Обличане на кафтана
Обличане на кафтана2
The kaftan
The kaftan 2
Слагане на колана
Fastening the belt
Украсяване на главата
Ready for audience
Прабългарка
Зори се забавлява
Proto Bulgarian lady
Бижута близък план
Portrait
Кhan's mistress


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+