‹—   Фотосесии    Photoshoots


Номади / Nomads

Фотосесия с реплики на костюми от Първото Българско царство, проведена на 24.04.2015 / Photo session with replica costumes from the First Bulgarian Kingdom, shooted on 24.04.2015
Фотограф: Калина Атанасова; позират Маги, Борис и конят Жожо / Photographer: Kalina Atanasova ; posed Maggie, Boris and Jojo the Horse

конник отдалеч
конник отблизо
horseman
Маги отблизо
Nomads
Horsewoman
Номади в поход
Nomads march
Отдалечаващи се конници
Маги с горна дреха
Скарамангий с набрани ръкави / Skaramangion with rolled up sleeves
Скарамангий с пуснати ръкави / Skaramangion with hanging sleeves
Скарамангий / Skaramangion


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+