‹—   Фотосесии    Photoshoots


Севда / Sevda

Фотосесия с реплика на фолклорна носия, проведена на 20.10.2015 / Photo session with replica of Bulgarian folk costume, shoot on 20.10.2015
Фотограф: Александър Минчев; позира Милена / Photographer: Alexander Minchev; model Milena

Севда (от турски - "любов") е героиня от романа "Време разделно", чието действие се развива в Родопите през XVII в. Тази носия е инспирирана от празничните й дрехи в едноименната екранизация. Някои от елементите са изработени от автентични едновремешни материали, други са детайлно изработени копия.
За мен този костюм беше от най-сложните ми разработки, за чиято реализация си сътрудничих с хора от цялата страна. Изказвам сърдечни благодарности на:
Елена Боянова
Огнян Пендичев
Нина Георгиева
Емануела Маринска

Костюмът ще бъде част от предстоящата рекламна кампания на "Мезелъци" - уникална серия колбаси на Метро Кеш енд Кери, произведени по собствена рецепта и технология. Поръчителите й създават новаторски продукт с традиционно българско качество. Какво по-добро за неговата реклама от няколко исторически костюма?

- - -
Sevda (from Turkish - "love") is a heroine from Anton Donchev`s novel "Vreme Razdelno", which takes place in the Rhodopi Mountains in XVII century. This costume is inspired by her festive clothes in the eponymous film version. Some of the elements are made from authentic old-time materials, while others are detailed copies.
For me, this garment was one of my most complex projects. For its realization I collaborated with people from all over the country. Special thanks to:
Elena Boyanova
Ognian Pendichev
Nina Georgieva
Emanyela Marinska

The costume will take part in the upcoming advertising campaign of "Mezelatsi" (Appetizers) - a unique line of sausages of Metro Cash & Carry, produced using their own recipe and technology. The company creates innovative products with traditional Bulgarian quality. What better advertisement for it than several historical costumes?

Тестемел
Bulgarian folk costume
Накит трепка
Риза
Сая
Момиче с плитки
Момиче в сватбена носия
Народна носия
Bulgarian wedding costume
Подбрадник


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+