‹—   Фотосесии    Photoshoots


Тракийски момичета / Thracian girls

Фотосесия с реплики на антични костюми, проведена на 12.05.2016 / Photo session with replicas of antique costumes, shoot on 12.05.2016
Фотограф: Елина Тодорова; позират Неда, Ива/ Photographer: Elina Todorova; model Neda, IvaМомиченце в червена рокля
A little girl in red dress
Неда с цветя
Две малки тракийки
Two little Thracians
Две малки тракийки 2
Two little Thracians 2
Момиченце в синя рокля
A little girl in blue dress
Дамата от езерото
Lady of the lake
Речна нимфа
River nymph
Замечтано момиченце
Любопитно момиченце
The flower


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+