‹—   Фотосесии    Photoshoots


Болярка / Boyar

Фотосесия с реплика на български болярски костюм, проведена на 22.05.2016 / Photo session with replica of Bulgarian Boyar costume, shoot on 22.05.2016
Фотограф: Михаил Цвеов, позират Калина, Илиян, Светльо, Александър/ Photographer: Mihail Tsveov; model Kalina, Ilian, Svetlio, Alexander


Подготовка Болярката и нейната стража The Boyar and her guards Парад Танц в официално облекло Dancing Boyar
Танцуваща болярка Танц с разпусната коса Танц с разпусната коса 2 Танц с разпусната коса 3 Танц с разпусната коса 4 Танц с разпусната коса 5


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+