‹—   Фотосесии    Photoshoots


Кумани / Cumans

Фотосесии с реплики на кумански костюми, проведени на 27.08.2021, 22.05.2021, 30.07.2016 / Photo session with replicas of Cuman costumes, shoot on 27.08.2021, 22.05.2021, 30.07.2016
Фотографи: Александър Минчев, Мая Арсова, Елина Тодорова, позират Жасмин, Атанас, Флорина и Деница/ Photographers: Alexander Minchev, Maya Arsova, Elina Todorova; models Jasmin, Atanas, Florina and Denica

Костюмите представят облекло на знатни кумани от XII-XIII в., заедно с пълен набор принадлежности към него. За реконструкцията е използвана информация от каменни надгробни паметници и кумански погребения в България и Северното Причерноморие.

Аксесоарите - ботуши, оръжия, колани, тоалетни принадлежности, нагръдник - са изработени от Сдружение "Авитохол" - Варна.
- - -
The costumes represent noble Cumans from 12-13th century, along with mandatory accessories. Reconstruction is based on information from tombstones and Cuman graves in Bulgaria and the northern Black Sea shore.

Accessories - boots, weapons, belts, toiletries, breastplate - are made by Association "Avitohol" – Varna.

Куманска мъжка статуя Царев брод
Cuman statues
Cuman archer
Куманински стрелец
Куманински стрелец - детайл
Куманска статуя 1156 по Плетньова
Куманин - възстановка по Плетньова
Cuman with saber
Cuman with saber - back
Cuman- detail
Куманска женска статуя Царев брод
Аналог по Плетньова
Възстановка на българската статуя
Cuman lady - based on Carev brod statue
Възстановка на българската статуя 2
Куманка с рогата шапка по Плетньова
Куманка с рогата шапка - възстановка
Cuman lady with horned hat
Cuman lady - back
Семейство кумани
Cuman couple
Разговор


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+