‹—   Фотосесии    Photoshoots


Восъчни фигури / Wax sculptures

Фигурите са реализирани на няколко етапа като част от проекта "Исторически парк" и могат да бъдат видени на живо в частния музей "Неолитно селище" в с. Неофит Рилски. Изработени са от великотърновският скулптор Борис Борисов.
За да научите повече за костюмите, посетете и секция "Експериментална археология".

Фотографи: Александър Минчев, Елина Тодорова
- - -
The figures are realized in several stages as part of The Historical Park Project and can be seen live in the private museum "Neolithic Village" in the village of Neofit Rilski. They are made by Veliko Tarnovo sculptor Boris Borisov.
To learn more about the costumes, visit also Experimental archeology section.

Photographers: Alexander Minchev, Elina Todorova

08.12.2016

the warrior
пелтаст - детайл
peltast - detail
the priestess
тракийски воин в цял ръст
thracian warrior
тракиец - поглед отдолу
thracian warrior - detail of the hand
thracian warrior - side view
жрицата в цял ръст
жрицата - профил
the priestess - side view
Thracian priestess full-length
the priestess - portrait
the priestess - detail

05.09.2016

Chalcolithic king - portrait
The oldest gold in the world
Chalcolithic king - detail
Халколитен вожд в цял ръст
Chalcolithic king - full-length
Chalcolithic king from Varna
Халколитен вожд - портрет
Халколитен вожд - детайл

05.07.2015

праисторически човек
prehistoric man
праисторически човек 3
prehistoric man 4
prehistoric man - portrait
праисторически човек - портрет
неолит - детайл
тежковъоръжен трак
heavily armed Thracian
heavily armed Thracian - detail
тежковъоръжен трак - поглед отдолу


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+