‹—   Фотосесии    Photoshoots


Епископ / Bishop

Фотосесия с реплика на костюм на средновековен епископ, проведена на 21.06.2017 / A photo session with replica of medieval bishop’s costume, shot on 21.06.2017.
Фотограф: Александър Минчев; позира Любомир / Photographer: Alexander Minchev; model Liubomir

Елементи на епископския орнат: стихар (риза), епитрахил, пояс, наръкавници, набедреник, фелон (наметало), омофор. Епитрахила, наръкавниците и набедреника са ръчно бродирани със сърма, а омофорът е резултат от експериментална археология.
Elements of bishop`s vestment: sticharion, epitrachelion, girdle (belt), epimanikia (oversleeves), epigonation, phelonion (cloak), omophorion. The epitrachelion, epimanikia and epigonation are hand-embroidered with gold, and the omophorion is the result of experimental archeology.

Стихар
Sticharion
Епитрахил
Epitrachelion
Филон
Phelonion
Омофор първи вариант загръщане
Omophorion - first option of wrapping
Омофор - профил
Омофор - гръб
Омофор втори вариант загръщане
Omophorion - second option of wrapping


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+