‹—   Фотосесии    Photoshoots


Блясъкът на благородството / Dashing and Dazzling Nobles

Фотосесия с реплики на костюми на висши български благородници от XIVв., проведена на 24.06.2017 / A photo session with replicas of Bulgarian high nobles’ costumes from the 14th century, shot on 24.06.2017.
Фотографи: Антония Дончева, Калина Атанасова; позират Антония, Стефан / Photographers: Antonia Doncheva, Kalina Atanasova; models Antonia, Stefan

Костюмите са изработени по фрески от църквата "Св. Никола" в Станичене (портрета на Арета) и от скита "Св. Марина" край Карлуково (портрета на Рутеш). Елементи от женския костюм вече бяха публикувани под надслов Принцесата на таласъмите. /
The costumes are based on frescos in Saint Nicola Church in Stanichene (Areta’s portrait) and Saint Marina Cave Church near Karlukovo (Rutesh’s portrait). Elements of the woman’s costume have already been published under the name The Goblins’ Princess.

Боляринът Рутеш
Boyar Rutesh 2
Боляринът Рутеш 3
Рутеш и Арета
Boyar couple
Докосване
Поглед отблизо
Арета
Areta 2
Арета 3
Арета 4
Арета с разперени ръце
Танц
Boyar couple 2
Погледи отвисоко


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+