‹—   Фотосесии    Photoshoots


Стрелец / Archer

Фотосесия, проведена на 18.04.2018 / A photo session shot on 18.04.2018
Фотограф: Елина Тодорова; позира Христо / Photographers: Elina Todorova; model Hristoстенопис в Земен
тъмно синя туника
dark blue tunic
гамбезон / акетон
gambeson / aketon
воин с лък
archer with a bow
target detected
на прицел
късносредновековен кафтан
late medieval caftan
кафтан - разгърден
caftan unbuttoned
кафтан и риза - детайл
кафтан - детайл


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+