‹—   Фотосесии    Photoshoots


Невеста / Bride

Фотосесия, проведена на 08.08.2018 г. Реконструкция на болярски костюм от XIV в., изработена за сватбата на Даниела Ганева. / A photo session shot on 08.08.2018. A reconstruction of a 14th-century boyar's costume, made for the wedding of Daniela Ganeva.
Фотограф: Елина Тодорова; позира Янина / Photographers: Elina Todorova; model Yaninaдевойка по риза
maiden in white
девойка с цвете
невеста
bride
портрет
portrait
очакване
expectance
танц
dance
завъртане
enchantress
близък план


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+