‹—   Фотосесии    Photoshoots


Трак от Родопите / Thracian from the Rhodopes

Фотографи : Калина Атанасова, Невена Маркова; позира Григор / Photographers: Kalina Atanasova, Nevena Markova; model Grigor

Костюмът е изработен по поръчка на РИМ Смолян.
В украсата на туниката и наметалото са включени декоративни мотиви по образец от тракийски артефакти (керамика и накити), открити в Родопите и понастоящем част от фонда на музея.
Характерната шапка е известна от антични изображения на Орфей и Бендида, но охлювообразният завършек се среща и върху група тракийски шлемове от Западните Родопи. Един от тези шлемове, открит край с. Беден, също е част от експозицията на музея.
- - -
The costume was made to order for the regional history museum of Smolyan.
The decorations of the tunic and cloak incorporate motifs based on Thracian artefacts (ceramics and jewelery), found in the Rhodopes, which are part of the museum fund.
The typical hat is well-known from antique depictions of Orpheus and Bendida but the top, in the shape of a snail, can also be seen in a group of Thracian helmets from West Rhodopes. One of these helmets, found near the village of Beden, is also a part of the museum exposition.

Бродирана туника
Embroidered tunic
Ямурлук отблизо
Ямурлук в гръб
Ямурлук отпред
Yamourluk cloak
Рисунка върху ваза
Шлем от с. Беден
Thracian hat
Тракийска шапка
Шапка пълен профил
Thracian from the Rhodopes
Експозицията в РИМ Смолян


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+