‹—   Фотосесии    Photoshoots


Болярска среща / Boyar meeting

Фотосесия с реплики на костюми на български благородници от Видинското деспотство, 1323 – 1332 г. Проведена на 09.11.2019 в Исторически парк.
Фотограф : Владимир Ладев; позират Гергана, Пиер и мишеловът Драко

Реконструкциите са по портрети от църкви-гробници в Долна Каменица (женския) и Станичене (мъжкия костюм).

- - -
A photo session with replicas of Bulgarian nobles’ costumes from the Despotate of Vidin, 1323 – 1332. Shot on 09.11.2019 at Historical Park.
Photographer: Vladimir Ladev; models Gergana, Pierre and Draco the Buzzard

The reconstruction are based on portraits in family tomb-churches in Donja Kamenica (the female) and in Stanichene (the male costume).

Среща при портите
Conversation at the gates
Двоен портрет
Double portrait
Noble lady
Болярка
Болярка - поглед отстрани
Болярка - поглед в гръб
Владетелят на Станичене
Lord of Stanichene
Болярин в гръб
Болярин с меч
Noble with a sword
Поглед в гръб
Болярин
With a hawk
със сокол
Noble lady - close-up view
Boyar costume - detail


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+