‹—   Фотосесии    Photoshoots


Французите / The French

Фотосесии с реплики на костюми на френски благородници от XII-XIII в., проведени на 10.09.2020 и 19.10.2020.
Фотографи: Eлина Тодорова, Георги Благоев; позират Зорница, Константин.

Реконструкциите са базирани на илюстрациите в Библията на Морган и на статуи от готически катедрали. Изработени специално за историческата презентация "Посрещане дъщерята на Анри Фландърски" по проект "Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство" (договор 20ДГ-64/13.02.2020).

- - -
A photo sessions with replicas of French nobles’ costumes from the 12th - 13th century, shot on 10.09.2020 and 19.10.2020.
Photographers: Elina Todorova, Georgi Blagoev; models Zornica, Konstantin.

The reconstructions are based on illustrations at the Morgan Bible and on statues at Gothic cathedrals. Designed specually for the historical presentation "Welcoming the daughter of Henry of Flanders", part of the project "Plovdiv – Ancient and Eternal: History, Ethnology, Culture and Art" (contract 20ДГ-64/13.02.2020).
Французин - близък кадър
Туника
Пътно наметало с висящи ръкави
Surcote with hanging sleeves
Наметало с качулка
Колан - близък план
Lady in bliaut
Дама в блио
Lady in bliaud
Долна риза
Долна риза с разперени поли
Ръкав - детайл
Дама с колан
Lady with belt
Дама с колан 2
Французойка с червена туника
Frenchwoman with a red tunic
Препасана туника
Belted tunic
Filet and barbette
Кесия
Purse
Дама с наметало
Lady with a cloak
Дама с наметало  - близък план
Lady in a cloak - close-up
Мантия - детайл
Mantle - detail
Дама в блио - коленичила
A lady in a bliaut knelt
Дама с протегнати ръце
Апликиран колан
Меч
Французин с качулка
Французин с разперени ръце
Fibula
Lady`s belt
Колан и кесия - близък план
Lady with a mantle - knelt
Клетва
Посвещаване
Подарък Gallantry scene Dedication to chivalry


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+