‹—   Фотосесии    Photoshoots


Вългарските войни през вековете / Bulgarian warriors through the ages

Фотосесия с експериментални военни костюми, проведена на 24.08.2014
Фотограф Александър Минчев; позират Малкия Жоро и Големия Жоро

За тази фотосесия е използвана екипировка на Сдружение за опазване и съхранение на българските традиции "Авитохол"


Реплики на оръжия и доспехи от периода на Второто българско царство (базирани на стенописи в Земенския манастир)

Обличане
Обличане
Двама войни по туники
Войн в текстилен доспех
Войн в текстилен доспех 2
Щит
Щит и меч
Размисъл
Двама пазачи
Ризница, копие и меч
по мотиви от Земенски стенопис
По мотиви от Земенски стенопис 2
Теодор Стратилат
Пазачът на Пилат
Реплики на оръжия и доспехи от периода на Първото българско царство (автор: Сдружение Авитохол)

Войн с плъстена шапка
Войн с кожен шлем
Войн с метален шлем
Войн с метален шлем и сабя
Двама войни
Войн с кожен шлем
Стрелец
Стрелец 2
Знаменосец


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+