‹—   Фотосесии    Photoshoots


Пелтаст 2 / Peltast 2

Фотосесия с експериментален тракийски костюм, проведена на 09.10.2016 / Photo session with experimental Thracian costume, shoot on 09.10.2016
Фотографи: Александър Минчев, Елина Тодорова; позира Никола / Photographers: Alexander Minchev, Elina Todorova; model Nikola

С този костюм продължава експерименталната археология относно кройките на тракийското облекло. Наметалото е по-леко от предишното (виж фотосесия Пелтаст) и с различна кройка, базирана на модел от два различни кратера с рисунки на Орфей и траките (450 - 420г.пр.н.е.). Този път е изпълнено от обикновена вълна вместо от плъсти, шито на ръка и украсено с ръчна бродерия.
- - -
The experimental archeology reconstructions in the field of Thracian clothing continue with this costume. The cloak is lighter than the one before it (see the Peltast photos) and has a different cut based on a model from two different kraters with drawings of Orpheus and the Thracians (450 – 420 BC). This time, it is made from ordinary wool in place of felt, hand-sewn and decorated with handmade embroidery.

Страж
Fox hat
Лисича шапка
Бдение
Следотърсач
Тракиец с бродирана туника
Бродирана туника в гръб
Thracian with embroidered tunic
Тракиец със зейра
Тракиец със зейра 2
Следотърсач 2
Tracker
Следотърсач 3
Страж 2
Sentinel
Thracian wearing zeira


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+