‹—   Фотосесии    Photoshoots


Господарка и прислужница / Master and servant

Фотосесия, проведена на 23.01.2018 / A photo session shot on 23.01.2018.
Фотограф: Елина Тодорова; позират Милена, Калина / Photographers: Elina Todorova; models Milena, Kalinaнекропол Янтра - череп от гроб №100
некропол Янтра - находки от гробове №100 и №127
некропол Янтра - възстановка украсата за глава от гроб №100
некропол Янтра - сборна реконструкция
некропол Янтра - сборна реконструкция
Yantra nekropolis - reconstruction according to graves 100, 121, 127
Yantra nekropolis - reconstruction according to graves 100, 121, 127
Арета - позата от стенописа
Арета - профил
Арета - полупрофил
Areta - front
Areta - the posture from the fresko
Арета - оправяне на прическата
Арета - забелязване на нещо интересно
Арета - пресичане на улицата
Арета - закопчаване на брошката
Арета - проверка на пръстените
Арета - първа туника
Areta - the first tunic
Арета - втората туника
Areta - the second tunic
Арета - детайл
Арета - мейкинг


‹—   Фотосесии    Photoshoots
Google+